Åringar på Solbacka

Den unga hästens tillväxt är dramatisk upp till 18 månader. Vi mäter/väger unghästarna regelbundet och anpassar foderstaten individuellt. Under vinterhalvåret går de avvanda fölen/nyblivna åringarna på lösdrift och under betesperioden från maj på de stora, kuperade beten. Vi preparerar åringarna inför auktionen.
Aringsflock 240707
Hela flocken den 7 juli 2024
Aringar Galoppmagasinet

alla aringarna 161101